stap 4: voorbereiding

De verbouwing wordt voorbereid! Bijna alles is bekend van het ontwerp, maar hoe gaan we exact bouwen en wie gaat dit doen? Mocht dit niet in een eerder stadium al hebben plaatsgevonden dan wordt nu een aannemer definitief bij het plan betrokken, we helpen u bij het verkrijgen van goede offertes en de selectie van de uitvoerende partij. Samen maken we definitieve keuzes, we tekenen het ontwerp tot in detail en omschrijven het werk: het is belangrijk dat de aannemer goed wordt voorbereid op zijn taak. De maakbaarheid van het ontwerp krijgt alle aandacht zodat later werkelijk datgene wordt gebouwd dat is ontworpen.

In deze fase kunt u ons inzetten om bijvoorbeeld de keuken, de badkamer of het lichtplan tot in detail uit te werken.

Producten Voorbereiding
– technische uitwerking / detailtekeningen
– bouwkundige installatie-, verwarming- en elektratekeningen
– definitieve keuzes
– maakbaarheid ontwerp
– documenten tbv offerte aannemer
– prijs- en contractvorming aannemer